مهارت های من

شبکه های کامپیوتری
۰%
سخت افزارِ شبکه
۰%
امنیت شبکه
۰%
تعمیرات تخصصی
۰%
مجازی سازی
۰%
مرکز تماس Isabel
۰%
بیش از
۰
سال تجربه
بیش از
۰
تخصص
بیش از
۰
پروژه به پایان رسیده

دوره های تخصصی

Issabel

communication tools for businesses

VCP - VDI

Server and DEsktop Virtualization

Linux

Sense Diffrrent World

MCITP

Microsoft Certified IT Profesional

MTCNA

MikroTik Certified Network Associate

Firewall

The Right Appliance To Protect Your Network

سوابق و تجربیات

۱۳۸۶-۱۳۸۹
چاپگر ماشین
نماینده رسمی ماشین های اداری HP در ایران (متخصص تعمیرات)
۱۳۸۶-۱۳۸۹
۱۳۸۹-۱۳۹۱
گروه مهندسی گرِین
مجری پروژه های پشتیبانی شبکه (مدیر واحد سخت افزار)
۱۳۸۹-۱۳۹۱
۱۳۹۱-۱۳۹۴
سازمان اتکا
مدیر شبکه در شرکت های زیرمجموعه سازمان (روغنکشی خرمشهر،فخرایران،قند پانیذ)
۱۳۹۱-۱۳۹۴
۱۳۹۴
شرکت تراورس ایران
مدیر پروژه پشتیبانی شبکه
۱۳۹۴
۱۳۹۴-۱۳۹۶
شرکت ایران ارتباط
مدیر IT
۱۳۹۴-۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۳۹۷
کاژبُن
مدیر شبکه و وبسایت شرکت هم بنیانگذار استارتاپ بارجامک
۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۳۹۷-هم اکنون
IT-man
مدیر عامل شرکت پردازش گستران یاسین؛
مالک برند IT-MAN
۱۳۹۷-هم اکنون

برخی از پروژه های من

کارشناس شبکه و سخت افزار

کارشناس شبکه و سخت افزار

کارشناس شبکه و سخت افزار

کارشناس پروژه پشتیبانی ماشین های اداری

کارشناس پروژه پشتیبانی ماشین های اداری

کارشناس پروژه پشتیبانی ماشین های اداری

کارشناس پروژه پشتیبانی ماشین های اداری

کارشناس پروژه پشتیبانی ماشین های اداری

مدیر پشتیبانی پروژه شبکه

مدیر فناوری اطلاعات

مدیر فناوری اطلاعات

مدیر پروژه پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

مدیر فناوری اطلاعات

مشاور و مجری سایت شرکت

مدیر فناوری اطلاعات

کارشناس پروژه پشتیبانی ماشین های اداری

Open chat
مشاوره رایگان